En bekväm sanning?

Jag lyssnade precis på ett radioprogram där man pratar om hur Polen avverkar skog som blivit angripen av barkborrar, skog som enligt vissa borde skyddas då den är gammal. En rättslig process har tydligen startats om huruvida Polen gör rätt eller fel och Polen skall enligt EU domstolen upphöra med all avverkning tills domen förkunnas om cirka ett halvår – Polen har dock inte slutat avverka utan fortsätter med argumentet att träden måste avverkas då de kan utgöra en fara för människor då de riskerar att falla.

Continue reading “En bekväm sanning?”

Advertisements